Algemeen

Wanneer wordt met de bouw begonnen?

Met de bouw wordt gestart als aan de opschortende voorwaarden is voldaan zoals die genoemd zijn in de aannemingsovereenkomst. Bij een voorspoedige verkoop is de verwachting dat de start van de bouw zal plaatsvinden in het 2e kwartaal van 2024.

Wanneer kunnen we in de woning?

De verwachte bouwtijd is circa 340 werkdagen. 

Komen er rentekosten bovenop de koopsom?

In de overeenkomst is vastgelegd dat u vanaf 6 weken wanneer u naar de notaris kunt en de 'Goed Nieuwsbrief' heeft ontvangen rente berekend zal worden.

Wanneer betaal ik de grondprijs, en wanneer betaal ik de aanneemsom?

De grondkosten worden in januari 2024 bij het transport bij de notaris verrekend voor de start van de sloop. De betaling van de aanneemsom verloopt volgens het betaalschema in termijnen zoals opgenomen in de aannemingsovereenkomst.

Kunnen we onze woning tijdens de bouw bekijken?

Ja, tijdens de bouw worden er enkele kijkdagen georganiseerd.

Is het appartement standaard voorzien van vloerverwarming en -koeling?

Alle woningen zijn voorzien van vloerverwarming en topkoeling.

Welke energie-installatie krijgt de woning?

De woning wordt voorzien van een luchtwarmtepomp en een WTW-unit. De positie van de luchtwarmtepomp (in de technische ruimte) is niet verplaatsbaar.

Uit welk materiaal bestaan de kozijnen, en in welke kleur worden die geschilderd?

Er worden houten gevelkozijnen toegepast, uitgevoerd in kleur volgens kleur- en materiaalstaat. De voordeurkozijnen met voordeur en de kozijnen in de centrale hal en de berging gang worden uitgevoerd in hout.

Er worden stalen, fabrieksmatig afgelakte, binnendeurkozijnen in verdiepingshoge uitvoering met afgeslankte bovendorpel en bovenlicht toegepast.

Komt er een berging?

Voor elk appartement wordt een privé berging voorzien op de begane grond.

Hoe zien de keuken, het tegelwerk en het sanitair eruit?

De woning is standaard voorzien van luxe sanitair en tegelwerk. De keuken is niet voorzien. Voor het sanitair en het tegelwerk is een uitgebreid pakket in de basis samengesteld. Na de aankoop van de woning kunt u in de projectshowroom uw sanitair, tegelwerk en keuken naar wens samenstellen/wijzigen.

Welke nutsvoorzieningen zitten er standaard in de woning?

In de woning zijn (uiteraard) water- en elektra aansluitingen aanwezig. De woning wordt bovendien voorzien van loze leidingen voor aansluitpunten data.

Wat voor ventilatiesysteem komt er in de woning?

De ventilatie is een WTW systeem. De afzuig- en inblaasventielen zijn indicatief op de tekeningen aangegeven. Op het platte dak worden gecombineerde schoorstenen aangebracht ten behoeve van o.a. de ventilatie.

Worden de wanden en plafonds in de gehele woning gespoten of worden deze kaal/ behangklaar opgeleverd?

De wanden worden behangklaar opgeleverd. De badkamers en het toilet worden voorzien van wandtegels. In de badkamer tot aan het plafond en in het toilet tot een hoogte van 1200 mm+ en daarboven spuitwerk wit tot aan het plafond.

Worden de ramen in de woning uitgevoerd in draai-/kiep?

De draaiende delen van de ramen worden uitgevoerd in draai-/ kiep. Dit is aangegeven op de verkooptekeningen.

Worden er zonnepanelen geplaatst?

Het appartementengebouw wordt voorzien van zonnepanelen, aantal zoals aangegeven op tekening en zoals blijkt uit de BENG-berekening. 

Openbare ruimte

Wat voor bestrating komt er in het openbare gebied?

De bestrating in het openbare gebied sluit aan op de reeds bestaande bestrating. De hoofdtoegang tot het appartementengebouw en de overdekte privé-parkeervoorziening worden bestraat.

Is er voldoende parkeerruimte?

Er wordt een privé overdekte parkeergarage aangebracht met 40 parkeerplaatsen, waarvan 4 parkeerplaatsen gereserveerd zijn voor de commerciële ruimte(n). De overige parkeerplaatsen worden toegewezen aan de woningen.

Koperskeuze

Kan ik een houten vloer of een parketvloer leggen?

Ja dit is mogelijk, op de afwerkvloer kan een houten- of parketvloer gelegd worden. Wel zijn er voorwaarden van toepassing in verband met de vloerverwarming en geluid. Informeer hiernaar bij de kopersbegeleiding.

Kan ik voor een andere leverancier kiezen voor de keuken, het sanitair en het tegelwerk?

U kunt een andere leverancier kiezen voor de keukens, echter niet voor het sanitair en het tegelwerk in verband met garanties van Woningborg.

Kan de keuken ook voor oplevering worden geplaatst? Onder welke voorwaarden?

De keuken kan alleen voor de oplevering geplaatst worden, als deze is aangeschaft bij de projectshowroom. Overige keukens kunnen alleen na oplevering geplaatst worden.

Wat als de bouw niet doorgaat en we hebben de offertes getekend van de keuken, badkamer, tegels?

Zijn deze offertes dan ook direct vervallen en zijn hier geen kosten aan verbonden voor de koper? 

Mocht onverhoopt de bouw niet doorgaan, maar er zijn al wel keuzes gemaakt in de bij het project aangesloten showrooms, dan komen ook die overeenkomsten zonder kosten te vervallen.

Kunnen we een gashaard of een open haard plaatsen?

Een gashaard of een open haard is niet mogelijk. De appartementengebouwen worden ook gasloos opgeleverd conform de geldende richtlijnen.

Kunnen we andere binnendeuren kiezen? Glazen deuren?

U kunt andere binnendeuren kiezen, dit is onderdeel van het meer- en minderwerk traject met de kopersbegeleiding.

Kunnen er screens /zonwering worden geplaatst?

Er kan zonwering worden geplaatst conform de aangegeven richtlijnen van de architect. Deze uitgangspunten worden nader toegelicht door de kopersbegeleider.

Kunnen er PV-panelen worden geplaatst?

Er zijn op het dak van het appartementengebouw reeds zonnepanelen aangebracht. Er kunnen geen extra panelen geplaatst worden.

Kan er een oplaadpunt voor mijn auto worden gerealiseerd op de parkeerplaatsen?

De parkeerplaatsen maken onderdeel uit van de afgesloten privé-parkeergarage voor de bewoners. Een verzoek hiertoe zou aan de nog op te richten VvE voorgelegd moeten worden. Er worden hiertoe wel loze leidingen naar de parkeerplaatsen gelegd.

Hoe worden de woningen bij veel belangstelling toegewezen?

Bij grote belangstelling worden de woningen toegewezen door een notariële loting. Zie hiervoor het formulier verkoopprocedure toewijzing. 

Inschrijven

Interesse in een appartement in De Werf? Neem nu contact op met de makelaar en reserveer nu uw duurzame woning in het gezellige centrum van Werkendam!

Inschrijven